Start
Image is not available
Intro 1

Technologische vernieuwing gaat hand in hand met veranderingen in ons dagelijks werk. Het verdwijnen, verschijnen en veranderen van beroepen is actueler dan ooit.
Wij bouwen de komende tijd aan een fysieke, digitale en interactieve tentoonstelling over verandering in beroepen in de zorg.

De tentoonstelling heeft als doel werknemers in de zorg te inspireren en ze nóg bewuster te maken van het belang van een leven lang leren. Maar ook om mensen van buiten de zorg te enthousiasmeren voor dit werkveld en een groter heart for health te geven.

In deze digitale versie zie je een proof of concept van het beroep van wijkverpleegkundige: hoe zag het werk er toen, nu en straks uit? In beeld, tekst en geluid. De beelden van toen stemmen nostalgisch. Het beeld van nu biedt herkenning. En het beeld van straks geeft mogelijke richtingen en tendensen aan, roept vragen op en zet aan tot reflectie op jouw eigen toekomstbeelden rondom werk en leven.

Image is not available
Intro 2

Onze benadering is positief. Mensen beschikken over het talent, de gaven en de kracht om zichzelf aan te passen – eventueel met wat hulp van anderen. Iedereen heeft talenten die hij of zij verder kan ontplooien. Samen kunnen we bruggen slaan van grote veranderingen in werk naar betekenisvolwerk voor iedereen.

Walt Disney zei ooit: If you can dream it, you can do it!

Patrick van Beukering, initiatiefnemer Verdwijn- en verschijnbanen, dé tentoonstelling over verandering van werk 2021 - …

Image is not available
Intro 2 mobiel

In deze digitale versie zie je een proof of concept van het beroep van wijkverpleegkundige: hoe zag het werk er toen, nu en straks uit? In beeld, tekst en geluid. De beelden van toen stemmen nostalgisch. Het beeld van nu biedt herkenning. En het beeld van straks geeft mogelijke richtingen en tendensen aan, roept vragen op en zet aan tot reflectie op jouw eigen toekomstbeelden rondom werk en leven.

Mijn benadering is positief. Mensen beschikken over het talent, de gaven en de kracht om zichzelf aan te passen – eventueel met wat hulp van anderen. Iedereen heeft talenten die hij of zij verder kan ontplooien. Samen kunnen we bruggen slaan van grote veranderingen in werk naar betekenisvol werk voor iedereen.
Walt Disney zei ooit: If you can dream it, you can do it!

Patrick van Beukering, initiatiefnemer Verdwijn- en verschijnbanen, dé tentoonstelling over verandering van werk 2021 - …

Image is not available
Intro uitleg 1

Deze expositie komt online het beste tot zijn recht op een groot scherm. Als je de expositie op een mobiele telefoon bekijkt, zie je alleen samenvattingen van de teksten.

De onlineversie bevat ook audio. In de eerste plaats de gesproken versie van de teksten bij de beelden. Daarnaast kom je audiofragmenten tegen die deze teksten aanvullen en van extra sfeer voorzien: je kunt luisteren naar achtergrondverhalen en fragmenten uit interviews met betrokkenen en experts uit het werkveld.

De audiospeler start vanzelf als je PLAY aanklikt. Verder navigeer je door te scrollen met je muis of te swipen, en met behulp van de navigatiepijlen.

Per beroep of functie is de expositie ingedeeld in de onderdelen Toen, Nu en Straks.

Image is not available
Intro uitleg 2

‘Toen’ verwijst hier naar de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Bij ieder beroep dat we bekijken, hebben we mensen uit het werkveld om verhalen uit die tijd gevraagd. Naar aanleiding van die verhalen hebben we in archieven beeldmateriaal gezocht om de verhalen te illustreren.

De verhalen van nu komen voort uit interviews met professionals uit de hier uitgelichte beroepen. Aspecten die vaak genoemd werden, gaven richting aan de selectie van de beelden. Sommige foto’s zijn gemaakt door beroepsfotografen, andere zijn geleverd door de geïnterviewde professionals zelf.

Ook de toekomstverhalen zijn geïnspireerd door interviews met de medewerkers van nu. Zij zijn het beste op de hoogte van actuele ontwikkelingen en zien lijnen naar de toekomst lopen. Voor de bijbehorende beelden is een beroep gedaan op kunstenaars en ontwerpers. We zien artist’s impressions die misschien nooit werkelijkheid zullen worden, maar die aanzetten tot nadenken en inzicht kunnen geven in wat komen gaat.

Image is not available
Wijkverpleegkundige toen

1986

TOEN / WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Menselijk contact en productieprikkels
Vrijheid en efficiency

De wijkverpleegkundige heeft per cliënt meer tijd en vrijheid dan tegenwoordig. Cliëntgegevens worden bijgehouden op papier. Maar met een nieuw vergoedingensysteem doen commercie en efficiency hun intrede. De wijkverpleegkundige wordt een radertje in een grote organisatie met strakke planningen en complexe regelgeving.

De wijkverpleegkundige heeft per cliënt meer tijd en vrijheid van handelen dan tegenwoordig. Gegevens worden bijgehouden op gekleurde kaarten of in mappen met handgeschreven notities. De ‘pieper’ is het enige digitale hulpmiddel, en het meten van bloedsuikerspiegels gebeurt nog deels handmatig.

Nieuwe regelgeving leidt echter tot veranderingen in het vergoedingensysteem: de productieprikkel doet haar intrede. Kruiswerk en Gezinsverzorging gaan op in de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Vrijwilligers maken plaats voor managers. De commercie doet haar intrede.

Wijkverpleegkundigen verliezen hun zelfstandige functie met uitgebreide taken en verantwoordelijkheden in de vertrouwde, vaak kleinschalige organisaties. Ook de indicatiestelling wordt elders ondergebracht. De wijkverpleegkundige wordt een radertje in een grote organisatie met strakke planningen en complexe regelgeving, wat regelmatig tot frustraties en protesten leidt. We zien bovendien steeds meer lager gekwalificeerde verzorgenden op steeds minder verpleegkundigen.

Foto: Wim Oskam / Hollandse Hoogte.

Image is not available
Wijkverpleegkundige nu

NU / WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Markt, controle en zelfredzaamheid

Marktwerking en stijgende zorgkosten dwingen de wijkverpleging tot grote efficiency. Controle en beheersing staan voorop. Digitale zorgplannen, innovatieve technologie en monitoring via het scherm dragen bij aan grotere zelfredzaamheid van de cliënt. Nauwkeurig omschreven competenties en niveauverschillen bepalen de functieomschrijvingen.

Marktwerking en stijgende zorgkosten dwingen de wijkverpleging zo efficiënt mogelijk te werken. De nadruk ligt op zelfredzaamheid. Cliënten zijn vaak mondig en goed geïnformeerd. Het digitale zorgplan (ECD) heeft zijn intrede gedaan, hand in hand met beeldzorg: monitoring via schermen en apps. De inzet van digitale medicijndispensers en andere innovatieve hulpmiddelen maakt grotere zelfredzaamheid mogelijk.

Zorgverzekeraars hebben grote invloed, waardoor de zorg zich ontwikkelt tot een datagedreven verdienmodel. Controle, verantwoording en beheersing staan voorop, wat niet altijd in lijn is met de menselijke maat. Planners vullen de agenda's van wijkverpleegkundigen met nauwkeurig omschreven taken. De vrijheid van de zorgverlener neemt af. De vraag naar informele mantelzorg neemt toe.

Afstemming met andere zorgverleners speelt een steeds grotere rol. Strak omschreven competenties en niveauverschillen bepalen de functieomschrijvingen. Hoe hoger je niveau, hoe meer verantwoordelijkheden en vrijheid je hebt.

Foto: Frank Muller / Hollandse Hoogte

1986

Image is not available
Wijkverpleegkundige straks

1986

STRAKS / WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Menselijk contact en digitale hulpvaardigheid
Innovatie en menselijk contact

Door de vergrijzing neemt de werkdruk toe. Het aantal beschikbare, gekwalificeerde medewerkers groeit onvoldoende mee. Technologische innovatie verlicht de werkdruk: robots en intelligente online avatars staan klaar voor de cliënt, wat ruimte schept voor meer menselijk contact. Nieuwe functies en werkkansen ontstaan.

Door de vergrijzing neemt de werkdruk toe, terwijl het aantal beschikbare en gekwalificeerde medewerkers onvoldoende meegroeit. Technologische en digitale innovaties moeten de druk verlichten.

Vraag en aanbod van zorg verlopen steeds meer via digitale platforms. Dit versoepelt de samenwerking tussen zorgverleners. Intelligente databases helpen bij indicatie en besluitvorming. Nieuwe hulpmiddelen doen hun intrede, voor zowel wijkverpleegkundigen als hun cliënten. Denk aan robots en intelligente online avatars die de cliënt op vriendelijke wijze uitgebreid helpen en ondersteunen. Dit alles leidt tot meer efficiency én kwaliteit in het werk van de wijkverpleegkundigen, wat ruimte schept voor meer menselijk contact.

Er komen ook nieuwe (ethische) vragen op, bijvoorbeeld rond de (on)afhankelijkheid van de cliënt. Al die innovatieve hulpmiddelen vragen bovendien om mensen met gespecialiseerde kennis en expertise. Hierdoor ontstaan binnen de wijkverpleging nieuwe functies en werkkansen.

Illustratie: iStockphoto, compilatie en bewerking Rolf Rosing

Image is not available
Colofon logo's 2

SAMENWERKINGSPARTNERS:

Image is not available
Colofon tekst 1

DEZE TENTOONSTELLING IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Initiatiefnemer & samensteller
Verdwijn- en verschijnbanen, Patrick van Beukering

Ontwerp & design
studioburo, Auke Wieringa

Digitale versie
Easy Site Now, Jeroen Bakker

Fysieke versie
Tentoonstellingspanelen.nl, Mariette Bolhuis, Erik Weber
en Marcel van Zijderveld

Tekstredactie
Marco Kunst

Voice
Stephanie Daudey

Studio en montage
Geuren en Kleuren, Lewis Levi

Foto archiefwerk
Vibeke Kingma en uiteenlopende archieven (zie foto’s)

Illustraties
Rolf Rosing

Met speciale dank aan
Egge van der Poel, Sven Roffelsen (FWG), Jenny Norden (Vivium), Mariska de Bont (V&VN), Hanneke Eijlders (gemeente Amsterdam), Gjilke Keuning (HKU), Margreet Gravesteijn (HHS), Maarten Van Rixtel (Sensire)., Edmée Maas (gemeente Utrecht), Rita Melein.

Er bestaan in het Nederlands nog steeds geen heldere regels voor genderneutraal taalgebruik, vandaar dat overal waar in de begeleidende teksten ‘hij’ of ‘hem’ staat, dit vanzelfsprekend gelezen moet worden als ‘hij/zij’ of ‘hem/haar’.”

Image is not available
Colofon tekst 2 (mobile)

DEZE TENTOONSTELLING IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

Initiatiefnemer & samensteller
Verdwijn- en verschijnbanen, Patrick van Beukering

Ontwerp & design
studioburo, Auke Wieringa

Digitale versie
Easy Site Now, Jeroen Bakker

Fysieke versie
Tentoonstellingspanelen.nl, Mariette Bolhuis, Erik Weber
en Marcel van Zijderveld

Tekstredactie
Marco Kunst

Voice
àLaheij Gespreksleiding, Anouschka Laheij

Studio en montage
Geuren en Kleuren, Lewis Levi

Productie support
Rosetta Senese, Cas van Beukering

Foto archiefwerk
Vibeke Kingma en uiteenlopende archieven (zie foto’s)

Foto archiefwerk
Vibeke Kingma en uiteenlopende archieven (zie foto’s)

Illustraties
Rolf Rosing

Met speciale dank aan
Egge van der Poel, Sven Roffelsen (FWG), Jenny Norden (Vivium), Mariska de Bont (V&VN), Hanneke Eijlders (gemeente Amsterdam), Gjilke Keuning (HKU), Margreet Gravesteijn (HHS), Maarten Van Rixtel (Sensire), Edmée Maas (gemeente Utrecht), Rita Melein.

Er bestaan in het Nederlands nog steeds geen heldere regels voor genderneutraal taalgebruik, vandaar dat overal waar in de begeleidende teksten ‘hij’ of ‘hem’ staat, dit vanzelfsprekend gelezen moet worden als ‘hij/zij’ of ‘hem/haar’.”

Image is not available
previous arrow
next arrow