KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

Maak je organisatie toekomstbestendig met het Werkkwadrant, een praktische werkvorm voor organisaties en werknemers.

Digitalisering en robotisering zijn de komende jaren van grote invloed op vrijwel ieders werk.
Taken zullen verdwijnen, andere zullen verschijnen.

Het Werkkwadrant van Verschijn- en Verdwijnbanen is een praktische tool voor organisaties en individuele werknemers om tot een helder beeld te komen:

Welke taken verdwijnen?

Welke nieuwe taken verschijnen?

Wat zijn nieuwe kansen?

Wat voelt bedreigend?

Welke kennis moeten we verwerven?

Welke sociale vaardigheden moeten we ontwikkelen?

Stel met het Werkkwadrant een ontwikkelagenda op en bereid je werknemers voor op de toekomst.

Het Werkkwadrant bestaat uit een toolbox met helder vormgegeven werkmateriaal en duidelijke instructies voor de uitvoering. De toolbox wordt aangepast aan de grootte van je organisatie. Daarnaast kun je kiezen voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding vanuit Verschijn- en Verdwijnbanen.

Meer informatie? Neem contact met ons op.